สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศประกวดราคา โครงการเสริมผิวถนนโดยการโอเวอร์เลย์แอสฟัลต์คอนกรีตถนนเลียบคลองชลประทาน (ตั้งแต่ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 7) หมู่ที่ 6 บ้านท่าเดื่อ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 659.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,636.00 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร แบบแปลนเทศบาลตำบลสันผีเสื้อเลขที่ 12/2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


แสดงความคิดเห็น