สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงผิวทางโดยการโอเวอร์เลย์แอสฟัลท์คอนกรีต จากบ้านนายชัยพร จันต๊ะเป็ง ถึงบ้านนายชัย ไชยมงคล หมู่ที่4 บ้านร้องอ้อ ประจำปีงบประมาณ2566

ประกาศปรับปรุงผิวางโดยการโอเวอร์เลย์แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.4 ร้องอ้อ 761000


แสดงความคิดเห็น