สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางศาลพ่อบ้าน – สะพานข้ามลำน้ำแม่จ้องข้างโรงเรียน หมู่ที่ 5 บ้านแม่จ้องเหนือ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น