สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน

องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง  มีความประสงค์จะประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ผ่านทาง e-mail  : 6500709@dla.go.th หรือโทร 053374355

 

 


แสดงความคิดเห็น