สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก 3 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


แสดงความคิดเห็น