สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพร้าว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 1150 ตอน ทางแยกเข้าพร้าว หมู่ที่ 4 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีปวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)


แสดงความคิดเห็น