สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงทัองถิ่น ชม.ถ.๖๖-๐๓๕ สายบ้านแจ่งกู่เรือง – บ้านต้นโชค หมู่ที่ ๔ ตำบลเวียง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๗๙ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เทศบาลตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


แสดงความคิดเห็น