สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. 79-002 สายทางเรียบน้ำปิง บ้านร้องเกิด หมู่ที่ 7 ถึงบ้านดง หมู่ที่ 5 ตำบลสันโป่ง


แสดงความคิดเห็น