สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.39-006 สายบ้านหนองอาบช้าง หมู่ 1 ซอยสันนกแซว ตำบลสันโป่ง

รายละเอียดประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองอาบช้าง หมู่ 1 ซอยสันนกแซว


แสดงความคิดเห็น