สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน 2500 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา


แสดงความคิดเห็น