สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกวดราคาก่อสร้างท่อระบายน้ำชนิดเหลี่ยม ค.ส.ล.กว้าง 1.20 เมตร ลึก 1.30 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 17.00 เมตร บริเวณบ้านนายวรพันธ์ วงศ์ฝั้น บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น