สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องกำจัดขยะติดเชื้อด้วยวิธีบดสับและทำให้ปราศจากเชื้อด้วยไอน้ำอัตโนมัติภายในเครื่องเดียวกัน ขนาดไม่ต่ำกว่า 1,000 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


แสดงความคิดเห็น