สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบล

อำเภอเมืองเชียงใหม่

อบต.ช้างเผือกhttp://www.changpuak.go.th/

อำเภอจอมทอง

อบต.ข่วงเปาhttp://www.khuangpao.com

อำเภอแม่แจ่ม

อบต.ช่างเคิ่งhttps://th-th.facebook.com/changkung103
อบต.บ้านทับhttps://www.facebook.com/people/อบตบ้านทับ-อแม่แจ่ม-จเชียงใหม่/100003497706925
อบต.ปางหินฝนhttps://www.facebook.com/pages/อบตปางหินฝน-อำเภอแม่แจ่ม/128538110645856
อบต.แม่นาจรhttps://th-th.facebook.com/manajhon
อบต.แม่ศึกhttp://www.maesuk.org
อบต.กองแขกhttp://www.kongkhak.go.th/

อำเภอเชียงดาว

อบต.เชียงดาวhttp://www.chiangdaosao.com/
อบต.เมืองคองhttp://www.muangkong.go.th/

อำเภอดอยสะเก็ด

อบต.เทพเสด็จhttp://www.thepsadej.go.th/

อำเภอแม่แตง

อบต.สบเปิงhttp://www.sobperng.org/
อบต.ป่าแป๋http://www.phapae.go.th/
อบต.บ้านช้างhttp://www.obtbanchang.go.th/
อบต.เมืองก๋ายhttp://www.muangkai.go.th/
อบต.บ้านเป้าhttps://www.facebook.com/pages/อบตบ้านเป้า-อแม่แตง-จเชียงใหม่/356053324539880
อบต.แม่แตงhttps://th-th.facebook.com/pages/อบตแม่แตง/312662068873952
อบต.กื้ดช้างhttps://www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง/206357159395239
อบต.สันป่ายางhttp://www.sanpayang.go.th/

อำเภอแม่ริม

อบต.แม่สาhttp://www.maesa.go.th
อบต.ดอนแก้วhttp://www.donkaewlocal.go.th/
อบต.ห้วยทรายhttp://www.tambonhuaisai.go.th
อบต.โป่งแยงhttp://www.pongyeang.go.th/
อบต.สะลวงhttp://www.saluanglocal.go.th

อำเภอสะเมิง

อบต.ยั้งเมินhttp://www.yungmern.go.th/
อบต.บ่อแก้วhttp://www.borkaew.net/
อบต.สะเมิงเหนือhttps://www.facebook.com/sameong.nuea
อบต.แม่สาบhttp://maesab.go.th/

อำเภอฝาง

อบต.แม่สูนhttp://www.maesoon.go.th/
อบต.สันทรายhttp://www.sansaiphrao.go.th/
อบต.เวียงhttp://www.wiangfang.org
อบต.แม่งอนhttp://www.maengon.com/
อบต.แม่คะhttp://www.maeka.go.th/
อบต.ม่อนปิ่นhttp://www.monpin.go.th/
อบต.โป่งน้ำร้อนhttp://www.pongnamronfang.go.th/

อำเภอแม่อาย

อบต.แม่สาวhttp://maesao.go.th
อบต.แม่นาวางhttp://www.maenawang.go.th/
อบต.ท่าตอนhttp://www.thaton.go.th
อบต.สันต้นหมื่อhttp://www.suntonmue.go.th/
อบต.บ้านหลวงhttp://www.banluang.org
อบต.แม่อายhttp://www.abtdoilang.com/

อำเภอสันป่าตอง

อบต.สันกลางhttp://www.sanklang.go.th
อบต.แม่ก๊าhttp://www.maekha.org/
อบต.ทุ่งสะโตกhttps://th-th.facebook.com/pages/อบตทุ่งสะโตก/480643425335972?rf=227934153889433
อบต.มะขามหลวงhttp://www.makamloung.go.th/
อบต.น้ำบ่อหลวงhttp://www.namboluang.go.th
อบต.บ้านกลางhttp://www.banklang.go.th/
อบต.ท่าวังพร้าวhttp://www.tawangprow.go.th/
อบต.มะขุนหวานhttp://www.makhunwan.org/

อำเภอพร้าว

อบต.แม่แวนhttp://www.maewanphrao.go.th/
อบต.เขื่อนผากhttp://www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก-อบตเขื่อนผาก/457082334367446
อบต.สันทรายhttp://www.sansaiphrao.go.th/
อบต.โหล่งขอดhttps://th-th.facebook.com/pages/อบตโหล่งขอด/118069941616056

อำเภอสันกำแพง

อบต.แช่ช้างhttp://www.chaechangsao.go.th
อบต.ร้องวัวแดงhttp://www.rongwuadang.com/
อบต.สันกำแพงhttp://www.sankamphanglocal.net/
อบต.ห้วยทรายhttp://huaysaitambon.blogspot.com/

อำเภอหางดง

อบต.ขุนคงwww.thaitambol.net
อบต.หนองแก๋วwww.nongkaew.go.th
อบต.สบแม่ข่าhttp://www.sobmaekha.go.th/

อำเภอฮอด

อบต.นาคอเรือhttp://www.nakorreua.go.th/
อบต.ฮอดhttps://th-th.facebook.com/people/อบตฮอด-เชียงใหม่/100005766126100
อบต.หางดงhttp://www.hangdonghod.go.th
อบต.บ่อสลีhttp://www.bosari.org/

อำเภอดอยเต่า

อบต.บ้านแอ่นhttp://banann.go.th/
อบต.บงตันhttp://bongtun.go.th/
อบต.ท่าเดื่อhttps://www.facebook.com/abttardue
อบต.ดอยเต่าhttp://www.doitao.go.th
อบต.โป่งทุ่งhttps://th-th.facebook.com/pages/องค์การบริหารงาน-ตำบลโปงทุ่ง/396085203792462

อำเภออมก๋อย

อบต.สบโขงhttp://www.sobkhong.go.th/
อบต.ยางเปียงhttps://th-th.facebook.com/pages/อบตยางเปียง-ออมก๋อย-จเชียงใหม่/421608424563253
อบต.อมก๋อยhttp://www.omkoi.go.th/
อบต.แม่ตื่นhttp://www.maetuen.go.th/
อบต.ม่อนจองhttp://www.monjong.wetpaint.com
อบต.นาเกียนhttps://www.facebook.com/pages/อบตนาเกียน-อำเภออมก๋อย-จังหวัดเชียงใหม่/688436564506498

อำเภอสารภี

อบต.ป่าบงhttp://www.pabong-chiangmai.go.th/

อำเภอเวียงแหง

อบต.เมืองแหงhttp://www.muanghaeng.go.th/
อบต.แสนไหhttp://sanhai.go.th
อบต.เปียงหลวงhttp://www.piangluang.go.th/

อำเภอไชยปราการ

อบต.ศรีดงเย็นhttp://www.sridongyen.go.th/
อบต.แม่ทะลบhttp://www.maetalop.go.th/

อำเภอแม่วาง

อบต.ทุ่งปี้http://www.tungpheesao.go.th/
อบต.แม่วินhttp://www.maewin.net/
อบต.บ้านกาดhttp://www.bankad.go.th/
อบต.ดอนเปาhttp://www.donpao.go.th/
อบต.ทุ่งรวงทองhttp://trt.go.th/

อำเภอแม่ออน

อบต.ออนเหนือhttp://onnuar.com/
อบต.ออนกลางhttps://www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง/285025761561955
อบต.ทาเหนือhttp://www.tanue.go.th/
อบต.แม่ทาhttp://www.maethafasai.info/
อบต.ห้วยแก้วhttp://huaykaewchiangmai.go.th
/
อบต.บ้านสหกรณ์http://www.bansahakorn.org/

อำเภอดอยหล่อ

อบต.ดอยหล่อhttp://www.doilor.org/

อำเภอกัลยาณิวัฒนา

อบต.บ้านจันทร์https://th-th.facebook.com/people/อบตบ้านจันทร์-อำเภอกัลยาณิวัฒนา-จังหวัดเชียงใหม่/100003967972742
อบต.แจ่มหลวงhttps://www.facebook.com/pages/อบตแจ่มหลวง/148093962005633?rf=516272538402985
อบต.แม่แดดhttp://www.maedad.com