สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


สายตรงสำนักงานท้องถิ่น

วิธีติดต่อผู้จัดทำ

  1. โดยทางอินเทอร์เน็ตในหน้าเว็บนี้ด้วยการคลิ้กที่ ร้องทุกข์ร้องเรียน พิมพ์ข้อความในช่องติดต่อด้านล่างโดยให้ข้อมูลที่ครบถ้วนตรงตามเป็นจริง และประเด็นที่ต้องการติดต่อสอบถาม
  2. โดยการส่ง e-mail ถึงสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ที่ cmlocal1@gmail.com
  3. โดยทางไปรษณีย์ที่ : สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา กม.7 50300
  4. โดยทางโทรศัพท์ : 053-112603, 053-112612

กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 053112603