สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแมเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ จุดบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแมเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเน_compressed


แสดงความคิดเห็น