สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกวดราคาโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองเหล่าหลวง บ้านแม่พวก หมู่ที่ 7 ตำบลแม่แวน กว้าง 1 เมตร สูง 1 เมตร ยาว 1,000 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง


แสดงความคิดเห็น