สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

ทต.บ้านโป่ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่


ทต.บ้านโป่ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ รับโอน(ย้าย) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา โทร. 053-474021 ต่อ 19


แสดงความคิดเห็น