Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

การประชุมสร้างวัดในท้องที่บ้านท่าล้อ ตำบลดอยหล่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 11/7/2020

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์  กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและตรวจสอบการขออนุญาตสร้างวัดในท้องที่บ้านท่าล้อ หมู่ที่ 19 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม ผลปรากฎว่าคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มีมติเห็นชอบให้สร้างวัดในท้องที่บ้านท่าล้อ หมู่ที่ 19 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยให้ชื่อวัดว่า "วัดท่าล้อ" ซึ่งถือเป็นวัดลำดับที่ 19 ของตำบลดอยหล่อ จัดขึ้น ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านท่าล้อ 

ประมวลภาพ