Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

โครงการฝึกอบรมและรณรงค์การคัดแยกขยะ ตามหลัก 3 Rs - ประชารัฐ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 27/6/2020

เทศบาลตำบลสันพระเนตร อ.สันทราย  นำโดยนายกพิทูร วิเศษศิริ  นายกเทศมนตรีตำบลสันพระเนตร  ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมและรณรงค์การคัดแยกขยะ ตามหลัก 3 Rs - ประชารัฐ  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 2563   พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันพระเนตร  อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเทศบาลตำบลสันพระเนตร (อถล.) และประชาชนภายในตำบลสันพระเนตร  โดยมีกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ และกิจกรรมการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ มาทำถังขยะ เสื้อเก่ามาทำเป็นถุงผ้า ในการนี้ เทศบาลตำบลสันพระเนตรได้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้ 1. การผ่านจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย
2. ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย

ประมวลภาพ