Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

เทศบาลตำบลท่าศาลา ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับศูนย์จิตอาสาพระราชทาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ ลงพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่าฯ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 25/6/2020

เมื่อวันพุธที่ 24 มิ.ย. 63 ใน เวลา 09.00 น.
กลุ่มประชาชนจิตอาสาพระราชทาน เทศบาลตำบลท่าศาลา
ร่วมกับศูนย์จิตอาสาพระราชทาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ ลงพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่า ณ ตำบลป่าแดด สืบเนื่องจากศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดเชียงใหม่
ได้แจ้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองเชียงใหม่ว่าสืบเนื่องจากปัจจุบันคลองแม่ข่ายังประสบปัญหาน้ำเน่าเสีย มีทั้งวัชพืชและผักตบชวาในหลายพื้นที่และขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและกลุ่มประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ช่วยกันในการพัฒนาคลองแม่ข่าให้ดีขึ้นยิ่งไป ขอบพระคุณภาพจาก : กลุ่มจิตรอาสาพระราชทาน
กลุ่มที่3 เทศบาลตำบลท่าศาลา                                                                                    เรียบเรียงโดย :งานประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพ