Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และกลุ่มสตรีตำบลท่าศาลา ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ณ หมู่ 2 บ้านศรีบัวเงิน จากสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 21/5/2020

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563นายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และกลุ่มสตรีตำบลท่าศาลาลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ณ หมู่ที่ 2 บ้านศรีบัวเงิน จากสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไปและผู้ยากไร้ ทั้ง 5 หมู่บ้าน โดยจะลงพื้นที่แจกให้ครบทั้ง 5หมู่บ้านต่อไปภาพ/เรียบเรียงโดย : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลท่าศาลา

ประมวลภาพ