Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลาที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลเข้าร่วมโครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จังหวัดเชียงใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 21/5/2020

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 21 พ.ค.63
นายอาทิตย์ ทนันชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
นายจำรัส คำราพิศ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและนายสุรินทร์ ทาเกิด ปลัดเทศบาลเข้าร่วมโครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จังหวัดเชียงใหม่โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้
เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมทั้งมอบ
กล้าไม้มีค่า ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการแขกผู้มีเกียรติ อีกทั้งนำร่องปลูกต้นไม้ยืนต้นที่มีค่าทางเศรษฐกิจ ไม้ให้ดอกและไม้กินได้ เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่เสียหายจากสถานการณ์ไฟป่า ให้กลับมีความอุดมสมบูรณ์อันจะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับป่า ณ บริเวณป่าดอยสุเทพ บ้านศาลา (ห้วยตึงเฒ่า) ม.3
ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ รวมเนื้อที่รวม 210 ไร่ ทั้งนี้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้มีนโยบายในการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าในประเทศไทย เพื่อให้มีต้นไม้ยืนต้นในประเทศเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการบุกรุกป่าและปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและสนับสนุนให้ประชาชนได้มีการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่ของตนเอง เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการปลูกต้นไม้มีค่าซึ่งสามารถนำไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในอนาคตและ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้ทุกคนมีความรักหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ
และในครั้งนี้ได้ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวต่อไป ภาพ/เรียบเรียง : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลท่าศาลา

ประมวลภาพ