Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

อบต.ดอยหล่อ ร่วมกิจกรรมสำรวจลูกน้ำยุงลาย

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 21/5/2020

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์  กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรมสำรวจลูกน้ำยุงลายในชุมชนร่วมกับ รพ.สต.บ้านโทกเสือ, รพ.สต.สิริมังคลาจารย์, รพ.สต.บ้านห้วยเปายง, รพ.ดอยหล่อ และ อสม.สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ, วัดม่อนฤาษี และหมู่บ้านสิริมังคลาจารย์ เนื่องจากมีการพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในหมู่ที่ 13 บ้านสิริมังคลาจารย์ จำนวน 1 ราย ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าในแต่ละหมู่บ้านจะมีภาชนะที่มีน้ำขังเป็นจำนวนมาก เนื่องด้วยระยะนี้ฝนตกบ่อยจึงทำให้มีน้ำขัง จึงได้แนะนำให้ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนช่วยกันดูแลและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเป็นประจำ เพื่อเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออก 

ประมวลภาพ