Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และกลุ่มสตรีตำบลท่าศาลา ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ณ หมู่ที่ 4 บ้านดอนจั่นพัฒนา จากสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมสตรีนครเชียงใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 21/5/2020

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563
นายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
และกลุ่มสตรีตำบลท่าศาลา
ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ณ หมู่ที่ 4 บ้านดอนจั่นพัฒนา
จากสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
และสมาคมสตรีนครเชียงใหม่
โดยมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ80 ปีขึ้นไป
และผู้ยากไร้ ทั้ง5 หมู่บ้านโดยจะลงพื้นที่แจกให้ครบทั้ง 5 หมู่บ้านต่อไป ภาพ/เรียบเรียงโดย : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลท่าศาลา

ประมวลภาพ