Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

อบต.ดอยหล่อ ติดตามการปรับปรุงตลาดสดปากทางเจริญ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 21/5/2020

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์  กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ รพ.สต.สิริมังคลาจารย์ ติดตามการปรับปรุงตลาดสดปากทางเจริญของทางผู้ประกอบการ  โดยได้ร่วมกันจัดทำรั้วกั้น, กำหนดทางเข้า-ออก ตลาดสด, ตั้งจุดบริการล้างมือ เพื่อเสริมสร้างมาตรการควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการ และขอความร่วมมือทุกท่านนร่วมด้วยช่วยกันปฏิบัติตามเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ 

ประมวลภาพ