Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 21/5/2020

วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านห้วยส้ม และอาสาสมัคร สาธารณะสุขประจำหมู่บ้านตำบลสันกลาง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางได้ร่วมกันลงพื้นที่สำรวจลูกน้ำยุงลายและแจกทรายอะเบทให้กับพี่น้องประชาชนในเขตตำบลสันกลางทุกหลังคาเรือนเพื่อที่จะได้ช่วยกันเฝ้าระวังไม่ให้มีการเกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในตำบลสันกลาง ขอความร่วมมือพ่อแม่พี่น้องประชาชนในตำบลสันกลางทุกๆท่านทุกหลังคาเรือนจัดการคว่ำภาชนะ ตรวจดูน้ำขัง และภาชนะภายในบ้านที่จะเป็นบ่อเกิดของโรคไข้เลือดออกในบ้านของตนเอง  ร่วมกันเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ตำบลสันกลาง

ประมวลภาพ