Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

อบต.ดอยหล่อ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 21/5/2020

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์  กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มอบหมายให้คณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการ, นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนายณัฐยศ  แก้ว นา ส.อบต.หมู่ที่ 22 เข้าไปดูแลช่วยเหลือ จ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดภัย (อัคคีภัย) เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมที่พักอาศัยประจำ ของนางสาวทัศวรรณ  จันเขียว จำนวน 32,000 บาท 

ประมวลภาพ