Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

ประชุมและรับฟังความคืบหน้าผลดำเนินการจัดตั้งร้านค้าชุมชน

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 20/5/2020

นายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลาเป็นประธานในการเปิดการประชุม โดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุม ณ. ร้านค้าชุมชนตำบลท่าศาลา (อเนกประสงค์ หมู่2 )เพื่อรับฟังความคืบหน้าผลการดำเนินการจัดตั้งร้านค้าชุมชนและนำผลิตภัณฑ์ในหมู่บ้านที่เป็นของดีของเด่นในชุมชนมาร่วมจัดแสดงสร้างรายได้ที่ยั่งยืนและขยายตลาดให้กับชุมชนต่อไปสำหรับการจัดประชุมยังได้ยังมีการคัดกรองอุณหภูมิผู้เข้าร่วมประชุมและการปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing หรือการเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดภาพ/เรียบเรียง งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าศาลา

ประมวลภาพ