Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

อบต.สะลวง จัดทำโครงการรณรงค์/ป้องกันการเผาป่าเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 23/3/2020

องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายป้องกันไฟป่า ประชาชนตำบลสะลวง หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.1 (ห้วยทราย) และเจ้าหน้าที่ทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ ได้ร่วมกันจัดทำแนวป้องกันไฟป่า บริเวณพื้นที่ป่าชุมชนตำบลสะลวงรวมทั้งหมด 8 หมู่บ้าน

ประมวลภาพ