Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

อบต.ดอหล่อ มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 20/3/2020

วันที่ 20 มีนาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์  กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มอบหมายให้นายวสันต์  ปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบหน้ากากอนามัยแบบชนิดผ้ามีแผ่นกรอง และมอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้าแบบธรรมดา ที่แม่บ้านจิตอาสาได้ตัดเย็บเพื่อมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลดอยหล่อทุกครัวเรือนและทุกคน ซึ่งวันนี้ได้มอบให้กับทางบ้านปากทางเจริญ เนื่องจากมีผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศเกาหลี ทำให้ประชาชนในหมู่บ้านเกิดความกังวล โดยในวันนี้ได้มอบหน้ากากชนิดผ้ามีแผ่นกรอง จำนวน 350 ชิ้น แบบธรรมดา จำนวน 816 ชิ้น ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.บ้านสิริมังคลาจารย์ ออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสำหรับหมู่บ้านอื่น ๆ ในเขตตำบลดอยหล่อ จะทยอยแจกให้จนครบทุกคน 

ประมวลภาพ