Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

Ⓜ️ อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2563

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 12/2/2020

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ได้ดําเนินโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยรวบรวมและวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น มาปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกำหนด และดำเนินโครงการ อบต.ม่อนปิ่น พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

ประมวลภาพ