Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

โครงการ รณรงค์งดเผา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 12/2/2020

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นางสมจิตร์ จันทร์สำเภา  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ อสม.ทั้ง 27 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ตามโครงการ รณรงค์งดเผา เนื่องจากอันตรายจากหมอกควัน

ประมวลภาพ