Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

โครงการจิตอาสาเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำปี 2563 โดยฟื้นฟู พัฒนาลำน้ำแม่คาว ภายในพื้นที่ เทศบาลเมืองแม่โจ้

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 12/2/2020

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้จัดโครงการจิตอาสาเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำปี 2563 โดยฟื้นฟู พัฒนาลำน้ำแม่คาว ภายในพื้นที่ เทศบาลเมืองแม่โจ้ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่สานต่อพระปณิธานโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายธีรนนท์ กันทวงค์ ปลัดอำเภอสันทราย ผู้แทนนายอำเภอสันทราย เป็นประธานในพิธี และร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ พร้อมกับประชาชนจิตอาสา

ประมวลภาพ