Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

โครงการอบรมให้ความรู้ในการดูแลตนเองจากปัญหาหมอกควัน

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 23/1/2020

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ร่วมกับ รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ในการดูแลตนเองจากปัญหาหมอกควัน ประจำปี 2563 ในการนี้ นางสาวภัทราพร ลายจุด นายอำเภอสันป่าตอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน, นายทองทิพย์ ถาบัวคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง กล่าวรายงานการจัดโครงการ พร้อมยังแจกโปรโปสเตอร์และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้กับหมู่บ้านเพื่อเป็นการรณรงค์ให้กับประชาชนตำบลสันกลาง ในวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง