Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

เทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ดำเนินโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ ส.(วัดห้วยเกี๋ยง)

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 14/1/2020

นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมกันดำเนินโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ ส. โดยมีกิจกรรมทำบุญ ฟังธรรมเทศนา และ กิจกรรมพัฒนาวัดด้วยการใช้แนวทาง 5 ส. เพื่อให้วัดกลายเป็นศูนย์กลางชุมชน นำไปสู่การสร้างสายสัมพันธ์อันดีองค์กรปกครองท้องถิ่น ประชาชน กับวัด โดย วัดห้วยเกี๋ยง ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย เริ่มเป็นวัดที่สองของโครงการ และจะดำเนินโครงการวัดต่อไป ภายในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้

ประมวลภาพ