Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

ทต.สันผักหวาน ร่วมกิจกรรม ร่วมใจไม่ขับ ช่วยดับเครื่องยนต์ ลดฝุ่น PM 2.5

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 13/1/2020

กิจกรรม ร่วมใจไม่ขับ ช่วยดับเครื่องยนต์ ลดฝุ่น PM 2.5
---------------------------------------------------------
วันที่ 12 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลสันผักหวาน เข้าร่วมรณรงค์แก้ไขปัญหาฝุ่นควันและผลกระทบจากไฟป่าในเขตเมือง "ร่วมใจไม่ขับ ช่วยดับเครื่องยนต์ ลดฝุ่น PM 2.5" ที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี เพื่อหนุนให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน และลดมลพิษทางอากาศ ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการฉีดพ่นละอองน้ำ ล้างถนนบริเวณรอบคูเมือง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง อีกทั้ง มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมชม อีกด้วย

ประมวลภาพ