Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

วันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลสันผักหวาน

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 13/1/2020

วันเด็กแห่งชาติ วันแห่งความสุขของเด็กๆ ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลสันผักหวาน ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสุขให้กับเด็กๆ ขึ้นที่ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสันผักหวาน ผ่านกิจกรรมต่างๆ เยอะแยะมากมาย พร้อมมอบของขวัญของรางวัล ขนมมอบให้กับเด็กๆ ที่มีร่วมงาน ปีนี้ผู้ปกครองและน้องๆหนู่ให้ความสนใจเข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก รวมถึงปลูกฝังให้เกซึ่งเป็นอนาคตของชาติได้รับรู้ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติ ผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้น

ประมวลภาพ