Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

โครงการส่งเสริมสุขภาพ โดยใช้หลัก 6 อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 27/11/2019

เทศบาลตำบลสันพระเนตร อ.สันทราย นำโดยนายพิทูร วิเศษศิริ นายกเทศมนตรีตำบลสันพระเนตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาล และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเทศบาลตำบลสันพระเนตร ได้ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพ โดยใช้หลัก 6 อ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันพระเนตร โดยมีกิจกรรมอบรบให้ความรู้และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนรู้ ในด้านการดูแลสุขภาพ โดยการใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านสมุนไพร เมื่อวันศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ สหคลินิกกายภาพบำบัด วัดทุ่งบ่อแป้น อำเภอห้างฉัตร และการดูแลสุขภาพในยุคพลวัต ณ เทศบาลตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ประมวลภาพ