Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุวัดพระธาตุศรีจอมทอง รุ่นที่ 3

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 27/11/2019

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลจอมทอง จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจให้แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุวัดพระธาตุศรีจอมทอง รุ่นที่ 3 ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจอมทอง 
         นอกจากนี้สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ยังได้เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมการสำรวจข้อมูลความต้องการทำงานของผู้สูงอายุร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุวัดพระธาตุศรีจอมทอง รุ่นที่ 3 อีกด้วย

ประมวลภาพ

นอกจากนี้สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ยังได้เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมการสำรวจข้อมูลความต้องการทำงานของผู้สูงอายุร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุวัดพระธาตุศรีจอมทอง รุ่นที่ 3 อีกด้วย