Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

การแข่งขันกีฬาดอยหล่อเกมส์ ครั้งที่ 21

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 26/11/2019

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์  กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (ดอยหล่อเกมส์ ครั้งที่ 21) ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และห่างไกลจากยาเสพติด มีการเดินขบวนพาเหรดจากพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ดอยหล่อ, สมาชิกสภาฯ, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, กลุ่มสตรีแม่บ้าน, อสม. ทั้ง 26 หมู่บ้าน ซึ่งสวยงามและยิ่งใหญ่ไม่แพ้กับปีที่ผ่านมา โดยมีนายวิจัย  เพ็ญพัฒนากุล นายอำเภอดอยหล่อ เป็นประธานเปิดงาน ณ สนามกีฬากลางอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 

ประมวลภาพ