Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

เทศบาลตำบลสันผักหวาน​ ร่วมจัดนิทรรศการ​ อปท.ที่มีผลงานดีเด่นปี​ 2562​

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 26/11/2019

วันที่​ 25​ พฤศจิกายน​ 2562​ เทศบาลตำบลสันผักหวาน​ ร่วมจัดนิทรรศการ​ อปท.ที่มีผลงานดีเด่นปี​ 2562​ ในงานประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโบายสำคัญกระทรวงมหาดไทย​ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น​ และจังหวัดเชียงใหม่​ ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่​ ณ​ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด​ อ.เมือง​ จ.เชียงใหม่ โดยเทศบาลตำบลสันผักหวาน​ ได้นำเสนอโครงการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ระดับองค์กร​ และการจักการสำนักงานสีเขียว​ ซึ่งเรามีความมุ่งมั่นจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนคนสันผักหวาน

ประมวลภาพ