Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินตรวจเยี่ยมการทำงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.ดอยหล่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 18/11/2019

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกับศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยม ติดตาม และแลกเเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อตรวจประเมินการปฏิบัติงาน โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้นำเสนอข้อมูลและการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2562 ให้แก่คณะเจ้าหน้าที่ที่มาตรวจเยี่ยม และนายชาคริต  มีราจง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 

ประมวลภาพ