Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ดำเนินการจัดโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 15/11/2019

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง นำโดย นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ทุกส่วนงาน ร่วมกัน ดำเนินการจัดโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน ประเพณียี่เป็งล้านนา ให้คงอยู่สืบไป โดย ได้รับเกียรติจาก ท่านบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานในพิธีการเปิดโครงการดังกล่าว ขอขอบคุณท่าน สจ.จำเริญ ย่างไพบูลย์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านนายอำเภอพร้าว แและท่านผู้มีเกียรติจากทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ที่ให้การสนับสนุน การอนุเคราะห์เป็นอย่างดี ขอขอบคุณทุกแรงใจ แรงกาย ที่ร่วมมือกัน จัดสถานที่ สร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำเสร็จลุล่วงไปด้วยดี ... ณ ตลาดนัดอุ๊ยต๋า บ้านประดู่ ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ประมวลภาพ