Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ร่วมประเพณีสลากภัตรตำบลแม่ปั๋ง ประจำปี 2562 ณ วัดบ้านแม่ปั๋ง

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 7/10/2019

เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 กันยายน 2562 (เดือน 12 เหนือ ขึ้น 15 ค่ำ) เทศบาลตำบลแม่ปั๋งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง นำโดย นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ คณะครูศูนย์ ฯ ลูกจ้างพนักงาน ทุกท่าน กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่ปั๋ง เข้าร่วมประเพณีสลากภัตร ณ วัดแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง อ.พร้าว ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมสืบสานประเพณีอันดีงามของตำบลแม่ปั๋ง ให้คงอยู่คู่ล้านนา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสร้างความสามัคคีให้แก่พี่น้องประชาชนตำบลแม่ปั๋ง

ประมวลภาพ