Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

ประชนสามัญกองทุนสวัสดิการชุมชน

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 3/10/2019

          ด้วยเมื่อ วันศุกร์ ที่ 27 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลสันมหาพนได้จัดการประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยได้รับเกียรติจากจ่าสิบตำรวจสฤษดิ์ ชื่นจิตต์  นายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกกองทุน เข้าร่วมการประชุม ชี้แจงข้อมูลกองทุนฯ และสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสันมหาพน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 80 คน  ณ  หอประชุมเทศบาลตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ประมวลภาพ