Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 3/10/2019

          ด้วย เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลสันมหาพนได้จัดกิจกรรมเพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยได้รับเกียรติจาก จ่าสิบตำรวจสฤษดิ์  ชื่นจิตต์ นายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ทั้ง 12 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลสันมหาพน คณะครูนักเรียนโรงเรียนสันมหาพน พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนร่วมเดินรณรงค์ แจกทรายมีฟอส แผ่นพับความรู้เรื่อง โรคไข้เลือดออก และพ่นหมอกควัน  ณ  บ้านป่าเส้า หมู่ที่ 2 ตำบลสันมหาพน

ประมวลภาพ