Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 3/10/2019

          ด้วย เมื่อวันที่ 13  กันยายน 2562 ได้รับเกียรติจาก นายยุทธนา  โสภา รองนายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน(อปพร.) ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีหัวข้อในการฝึกอบรมดังนี้     1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายจราจร     2. เครื่องหมายจราจรและสัญญาณจราจร     3. สาเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจร     4. การอำนวยการจราจรในเหตุฉุกเฉินหรือเหตุสาธารณภัย     5. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงู     6. วิธีป้องกันอันตรายจากงู     7. วิธีการจับงู     8. การปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากพิษงู           วิทยากรจาก หน่วยงานจราจร สถานีตำรวจภูธรแม่แตง และฟาร์มงูแม่ริม
โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน ๓๐ คน  ณ  หอประชุมเทศบาลตำบลสันมหาพน
และฟาร์มงูแม่ริม

ประมวลภาพ