Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเวียงฝาง

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 3/10/2019

          ด้วย เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลสันมหาพน  นำโดย
จ่าสิบตำรวจสฤษดิ์  ชื่นจิตต์ นายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการจากเทศบาลตำบลเวียงฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เพื่อเข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ(LCT)  ณ  ห้องประชุมชั้น 2 อาคารชื่นจิตต์ เทศบาลตำบล สันมหาพน และศูนย์บริการคนพิการ เทศบาลตำบลสันมหาพน

ประมวลภาพ