Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 3/10/2019

          วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลสันมหาพนได้มีการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยมีหน่วยงานเข้าร่วม 2 หน่วยงานคือเทศบาลตำบลสันมหาพนและเทศบาลตำบลแม่หอพระ ในช่วงเช้าเป็นการอบรมให้ความรู้และในช่วงบ่ายเป็นภาคปฏิบัติ มีผู้เข้าร่วมการฝึกจำนวน 18 คน  ณ 
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารชื่นจิตต์ เทศบาลตำบลสันมหาพน

ประมวลภาพ