Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 3/10/2019

          ด้วยเมื่อ วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลสันมหาพนได้จัดการประชุมและให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกาโดยได้รับเกียรติจาก จ่าสิบตำรวจ สฤษดิ์  ชื่นจิตต์ นายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประธานสภาวัฒนธรรม ครูจากโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สมาชิกสภาเด็กและเยาวชน ผู้นำชุมชน และครอบครัวอุปถัมภ์ เพื่อร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ของเทศบาลตำบลสันมหาพนในการจัดสรรอาสาสมัคร(Volunteer) เข้ามาปฏิบัติงานในรุ่นต่อไป ระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2563-2565  ณ  ห้องประชุมชั้น 2 อาคารชื่นจิตต์ เทศบาลตำบลสันมหาพน

ประมวลภาพ